Integrale brandveiligheid

Integrale brandveiligheid van een bouwwerk wordt verkregen door een samenspel en juiste toepassing van verschillende brandbeveiligingsvoorzieningen.

Akugo Security ziet het als uitdaging om in te spelen op de in 2015 aangekondigde wijzigingen in regelgeving. Wij willen u als eigenaar en/of gebruiker in de bouw-, maar vooral ook in de gebruiksfase helpen om integrale brandveiligheid in een bouwwerk te bereiken. Hierdoor wordt brandveiligheid bevorderd en de samenwerking van de betrokken partijen vergemakkelijkt.
Een van de middelen die daarbij wordt ingezet is het opstellen van een Integraal Plan Brandveiligheid (IPB). Het IPB beschrijft een samenhangend geheel van Bouwkundige, Installatietechnische en Organisatorische brandbeveiligingsmaatregelen (kortweg: BIO-maatregelen) voor het bouwwerk. Tevens worden in het IPB de onderlinge samenhang, uitgangspunten en eventuele eisen aan de uitvoering van die maatregelen vastgesteld.

Wij zijn door onze jarenlange ervaring en constante investeringen in opleidingen en op andere wijze vergaren van kennis inmiddels op een zeer breed vlak bezig met integrale veiligheid. Wij houden ons als gecertificeerd bedrijf hoofdzakelijk bezig met het ontwerpen, aanleggen, inbedrijfstellen, opleveren en onderhouden van brandmeld- en ontruimingsinstallaties. Ook op gebied van het opstellen van Programma’s van Eisen en ontruimingsplannen, het leveren en installeren van vluchtwegsignalering, noodverlichting en vluchtwegplattegronden kunt u bij ons terecht.

Om u op bouwkundig gebied te kunnen adviseren en om uitgangspuntendocumenten te kunnen opstellen hebben een aantal medewerkers de opleiding Brandpreventiedeskundige 1 gevolgd. Voor het opstellen van ontruimingsplannen is de opleiding Opstellen Ontruimingsplannen met succes afgesloten, en het ontwerpen en aanbrengen van vluchtwegplattegronden behoort tot één van onze dagelijkse activiteiten.
Door een nauwe samenwerking met enkele REOB-erkende bedrijven is het mogelijk om tevens de periodieke controles van de blusmiddelen en advies hiervoor op te nemen in ons pakket.