Gasblusinstallaties

Gasblusgasinstallaties kunnen worden toegepast op locaties waar water en andere blusmiddelen veel schade opleveren of waar andere typen brandblusinstallaties niet kunnen worden toegepast. Het toepassen van water als blusmiddel in bijvoorbeeld een computer- of hoogspanningsruimte zal grotere schade tot gevolg hebben.
Tevens kan het zijn dat een opslag met gevaarlijke stoffen niet met water geblust mag worden omdat enkele stoffen reageren met water. Daarnaast spelen de kosten van de keuze van welk type brandblusbeveiliging, zoals sprinkler-, schuim- of blusgasinstallatie een grote rol.
Het voordeel van een blusgasinstallatie is dat de ‘clean agent’ blusgassen geen residu achterlaten. Indien er na een brand een blusgasactivering heeft plaatsgevonden, behoeft de ruimte bij wijze van spreken alleen te worden geventileerd. Akugo Security/ Stationaire Gasblusinstallaties Akugo Security plaatst naast brandmeldsytemen en ontruimingsinstallaties ook vast opgestelde gasblusinstallaties. Dit zijn automatische blusystemen waarbij inerte gassen, zoals Inergen, chemische gassen of watermist als blusmiddel wordt gebruikt. Inerte gassen zijn speciaal ontwikkeld voor bescherming tegen brand in elektrische- en elektronische apparatuur. De werking van inerte gassen berust op het omlaag brengen van het zuurstofniveau in een ruimte beneden de 15%. De samenstelling van het gas beschermt tegelijkertijd de eventueel aanwezigen personen tegen het lagere zuurstofniveau.

Gasblusinstallaties

Blusgasinstallaties kennen een historie van meer dan 100 jaar. Rond 1900 waren er al een chemisch blusgas (een chloorkoolstof verbinding) en enkele inerte blusgassen. Het chemische blusgas werd verder ontwikkeld tot het zeer effectieve blusgas Halon 1301.Dat werd erg populair, maar bleek wel een nadeel te hebben. Het tastte de ozonlaag om de aarde aan en werd daarom eind vorige eeuw verboden.
Sinds die tijd zijn diverse alternatieve blusgassen ontwikkeld, zodat er tegenwoordig de keus is uit verschillende inerte of chemische blusgassen. Een blusgasinstallatie bestaat uit een voorraad blusgas, meestal onder druk opgeslagen in cilinders die zijn aangesloten op leidingen die naar één of meer ‘nozzles’ lopen waaruit bij blussing een hoeveelheid gas stroomt om een (beging van) brand te blussen. Het in werking stellen kan met de hand gebeuren of automatisch. Voor dat laatste dient een automatische brandmeldinstallatie aanwezig te zijn, die ieder begin van brand detecteert en vervolgens sturingssignalen afgeeft om de voorraad blusgas te laten uitstromen, de brandweer en de mensen in het gebouw te waarschuwen en bijvoorbeeld brandkleppen te sluiten.