Brandmeld- en ontruimingsinstallaties

Brandmeld- en ontruimingsinstallaties kunnen van levensbelang zijn! Een goed brandmeldsysteem geeft een gevoel van veiligheid en zorgt tijdens brand voor bescherming, en dat geeft rust. Het doel van een brandmeld- en ontruimingsinstallatie is om mensen, goederen en gebouwen te beveiligen tegen de gevolgen van brand. Een brandmeldinstallatie detecteert brand door middel van automatische brandmelders, biedt de mogelijkheid om zelf alarm te slaan (handmelders), geeft een noodsignaal af in het gebouw zelf, maar mogelijk ook een melding naar een alarmcentrale en stuurt eventueel ontruimingsinstallaties aan.

Een ontruimingsinstallatie is veelal geïntegreerd in de brandmeldcentrale, maar kan in sommige gevallen ook een separate installatie zijn, welke aangestuurd wordt door de in het complex aanwezige brandmeldinstallatie. Een ontruimingsinstallatie zorgt ervoor dat er tijdig een signaal kan worden afgegeven in geval van brand. Een gebouw kan daarmee nog snel, efficiënt en gestructureerd worden ontruimd.

Onze brandmeld- en ontruimingssystemen

Wij stellen onze brandmeld- en ontruimingssystemen zorgvuldig samen waarbij uitsluitend de meest betrouwbare componenten toegepast worden. Alle door ons toegepaste beveiligingsproducten zijn voorzien van een geldig EN54-certificaat, waarmee wordt aangetoond dat de apparatuur voldoet aan de minimale wettelijke eisen.
Elk door ons opgeleverd brandmeldsysteem voldoet aan de uitgangspunten opgenomen in NEN 2535, en elk geïntegreerd of autonoom ontruimingssysteem voldoet aan NEN 2575. De hiervoor genoemde normen behandelen de systeem- en kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen voor brandmeld- en ontruimingsinstallaties. Elk basisbrandmeldsysteem kan vervolgens uitgebreid worden met een ontruimingsinstallatie, aspiratiesytemen en blus- en sprinklersystemen. Geheel in overleg met u stellen wij een voor uw toepassing zo geschikt mogelijk systeem samen.