Het Bouwbesluit

In onze aanpak straat het Bouwbesluit centraal

De voorschriften voor brandveilig gebruik uit het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit) zijn opgenomen in het Bouwbesluit 2012, in de hoofdstukken 6 en 7. Het gebruik van alle gebouwen moet voldoen aan die voorschriften, ook als er geen omgevingsvergunning brandveilig gebruik of gebruiksmelding nodig is. De gebouweigenaar en/of gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan deze voorschriften.
De eisen uit het Bouwbesluit 2012 hebben rechtstreekse werking. Dat betekent dat daaraan bij het gebruik van het bouwwerk moet worden voldaan zonder dat de gemeente of brandweer daar eerst op moet wijzen. Wanneer niet aan deze eisen wordt voldaan, is de eigenaar/gebruiker in overtreding.
Het bevoegd gezag - meestal de gemeente - kan deze overtreding zonodig op kosten van de eigenaar/gebruiker ongedaan laten maken of - in het uiterste geval - het gebruik van het bouwwerk laten staken.