Ontruimingsplannen

Een ontruimingsplan van gebouwen moet worden opgesteld in het kader van het bouwbesluit artikel 6.20 lid 6 in die gevallen dat in een gebouw een brandmeldinstallatie aanwezig is. Een ontruimingsplan is een integraal onderdeel van de gebruiksmelding of vergunning. De verplichting tot het opstellen van een ontruimingsplan staat eveneens omschreven in arbowet artikel 15, en arbobesluit artikel 2.17.

Een gebruiksmelding of gebruiksvergunning, en daarmee dus de verplichting tot het opstellen van een ontruimingsplan, is verplicht;
• Voor gebouwen waarin meer dan vijftig personen tegelijkertijd aanwezig zullen zijn.
• Voor gebouwen waar bedrijfsmatig gevaarlijke stoffen worden opgeslagen zoals aangeduid in de Regeling Bouwbesluit
• Voor gebouwen waar aan meer dan vier personen bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf, zal worden gegeven.
• Voor gebouwen waar aan meer dan tien kinderen jonger dan twaalf jaar, of aan meer dan tien lichamelijk en/of geestelijk gehandicapten, dagverblijf zal worden verschaft.

De ontruimingsplannen worden opgesteld conform de NEN 8112:2010