Onderhoud

Onderhoud van een brandmeld- en ontruimingsinstallatie

Onderhoud is van wezenlijk belang om uw brandbeveiligingsinstallatie in goede staat te houden. Elke installatie heeft na verloop van tijd te maken met slijtage en veroudering. Akugo Security is een gecertificeerd onderhoudsbedrijf en weet welk onderhoud nodig is om de installatie te houden of terug te brengen in de staat dat hij kan doen waarvoor hij bedoeld is. Akugo Security hanteert daarvoor een onderhoudscyclus waarvan na voltooiing een certificaat voor het onderhoud wordt afgegeven. Het certificaat betekent dat het vereiste onderhoud is uitgevoerd, en het rapport van onderhoud is zo een belangrijke informatiebron voor de inspecteur.