Engineering

Ontwerp van een brandmeld- en ontruimingsinstallatie

Voor het ontwerpen van een brandmeld- en ontruimingsinstallatie zijn, behalve project-georiënteerde gegevens, kennis en vaardigheden noodzakelijk om tot een juist ontwerp te komen. De kennis en vaardigheden bestaan onder andere uit het kennis hebben van brandmeld- en ontruimingsinstallaties, eigenschappen van de producten die men gaat toepassen, normen en wet- en regelgeving, projectievoorschriften, bouwkundige aspecten in relatie tot brandveiligheid, brandbeveilingsinstallaties, montage-aspecten en onderhouds-aspecten. .
Voordat wij aanvangen met het ontwerp van de brandmeldinstallatie hebben wij informatie nodig. Deze informatie omvat:.
• de uitgangspunten voor de brandmeldinstallatie, opgenomen in een zogenaamd Programma van Eisen (PvE);.
• tekeningen behorende bij het project, zowel plattegrondtekeningen als doorsneden;.
• tekeningen van andere gebouwtechnische installaties die van invloed kunnen zijn op of een relatie hebben met de brandmeldinstallatie;.
• eventueel bestek..
.
Verreweg het belangrijkste document is het PvE. In het PvE zijn alle uitgangspunten van de eisen partij(en) vastgelegd. Er is minimaal altijd een eisende partij, dat is de opdrachtgever/gebruiker..
Vaak treedt ook de overheid op als eisende partij en soms ook de verzekeraar, meestal bij industriële objecten. Het PvE omvat alle noodzakelijke informatie om tot een goed ontwerp te komen. Het PvE moet door de eisende partijen zijn geaccordeerd, zodat dit tezamen met norm NEN 2535 basis is voor de brandmeldinstallatie. NEN 2535 bevat ook een model PvE wat moet worden toegepast. Het PvE wordt veelal opgesteld door onze projecteringsdeskundige in dienst van ons bedrijf.