Certificering

De laatste jaren zijn er diverse ontwikkelingen geweest op het gebied van het certificeren van brandbeveiligingssystemen. Enerzijds had dit te maken met de toenemende behoefte om de kwaliteit van een installatie te kunnen herkennen aan een certificaat en anderzijds met voortschrijdend inzicht.
Want op het gebied van het ‘certificeren’ is veel nog in ontwikkeling en er zijn bijvoorbeeld in Europa nog heel wat landen die op dit punt achterlopen. Uitgaande van de vraag ‘waarom certificeren?’ worden in dit hoofdstuk de ontwikkelingen beschreven die hebben geleid tot de huidige stand van zaken.
Er is de laatste tien jaar op dit gebied veel gebeurd, maar dat wil niet zeggen dat de ontwikkelingen nu zijn afgerond. Er lopen nog enige fundamentele discussies en de betrokken partijen zijn het nog niet op alle punten eens.

Waarom certificeren?

De beantwoording van de vraag ‘waarom certificeren?’ is eigenlijk niet eens zo eenvoudig. Alleen al om ons heen kijkend moeten we constateren dat Nederland echt uniek is in de traditie van het een-op-een certificeren van brandbeveiligingssystemen. Hoewel diverse Europese landen nog wel een certificeringmethodiek hebben voor installateurs (bovenop de ISO 9001), kennen nog slechts enkele landen een certificering voor geïnstalleerde systemen. Eigenlijk is dat vreemd, want we hebben het hier over ‘slapende’ systemen.
Die systemen zijn normaal altijd in rust, maar moeten onder extreme omstandigheden (brand) hun werk kunnen doen en dat liefst met een betrouwbaarheid en effectiviteit van ongeveer 100%. Er is dus een grote behoefte aan de garantie dat dit altijd goed gaat. Dit houdt in dat er een grote behoefte is aan kwaliteit en dus ook aan de borging van die kwaliteit. En certificering is de enige methode om kwaliteit maximaal te borgen.