Brandmeld- en ontruimingsinstallaties

 • Brandmeld- en ontruimingsinstallaties

  Brandmeld- en ontruimingsinstallaties kunnen van levensbelang zijn! Een goed brandmeldsysteem geeft een gevoel van veiligheid en zorgt tijdens brand voor bescherming, en dat geeft rust. Het doel van een brandmeld- en ontruimingsinstallatie is om mensen, goederen en gebouwen te beveiligen tegen de gevolgen van brand. Een brandmeldinstallatie detecteert brand door middel van automatische brandmelders, biedt de mogelijkheid om zelf alarm te slaan (handmelders), geeft een noodsignaal af in het gebouw zelf, maar mogelijk ook een melding naar een alarmcentrale en stuurt eventueel ontruimingsinstallaties aan.

  Een ontruimingsinstallatie is veelal geïntegreerd in de brandmeldcentrale, maar kan in sommige gevallen ook een separate installatie zijn, welke aangestuurd wordt door de in het complex aanwezige brandmeldinstallatie. Een ontruimingsinstallatie zorgt ervoor dat er tijdig een signaal kan worden afgegeven in geval van brand. Een gebouw kan daarmee nog snel, efficiënt en gestructureerd worden ontruimd.
 • Onze brandmeld- en ontruimingssystemen

  Wij stellen onze brandmeld- en ontruimingssystemen zorgvuldig samen waarbij uitsluitend de meest betrouwbare componenten toegepast worden. Alle door ons toegepaste beveiligingsproducten zijn voorzien van een geldig EN54-certificaat, waarmee wordt aangetoond dat de apparatuur voldoet aan de minimale wettelijke eisen.

  Elk door ons opgeleverd brandmeldsysteem voldoet aan de uitgangspunten opgenomen in NEN 2535, en elk geïntegreerd of autonoom ontruimingssysteem voldoet aan NEN 2575. De hiervoor genoemde normen behandelen de systeem- en kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen voor brandmeld- en ontruimingsinstallaties. Elk basisbrandmeldsysteem kan vervolgens uitgebreid worden met een ontruimingsinstallatie, aspiratiesytemen en blus- en sprinklersystemen. Geheel in overleg met u stellen wij een voor uw toepassing zo geschikt mogelijk systeem samen.
 • Kenmerken van onze Brandmeldsystemen

  Wij onderscheiden ons door het in huis hebben van de kennis van diverse fabricaten en types brandmeldapparatuur, waardoor het voor ons mogelijk is voor elke voorkomende situatie een oplossing te bieden, en tevens op bestaande installaties van verschillende fabricaten uitbreidingen te realiseren zonder de systeemcompatibiliteit af te zwakken.

  Voor alle door ons toegepaste fabricaten brandmeldcentrales zijn onze service-medewerkers aantoonbaar opgeleid en zijn samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met de betreffende fabrikanten, waardoor een gegarandeerde aanvoer van apparatuur gewaarborgd is.
 • Door ons te leveren fabricaten brandmeldsystemen

  • Aritech
  • Notifier
  • Esser
  • Hertek
  • Cerberus
 • Doel van een ontruimingsalarminstallatie

  Het doel van een ontruimingsalarminstallatie is de in het bouwwerk aanwezige personen na het ontdekken van een brand snel te alarmeren zodat een snelle en ordelijke ontruiming van de aanwezige personen kan plaatsvinden. Een ontruimingsalarminstallatie is vooral nodig wanneer personen door aanroepen niet snel genoeg op de hoogte kunnen worden gesteld. Zonder ontruimingsalarminstallatie zouden zij te laat geïnformeerd worden en niet direct met vluchten kunnen beginnen. De ontruimingsalarminstallatie kan ook worden gebruikt om de voor het vluchten noodzakelijke hulp te mobiliseren, bijvoorbeeld door melding naar een zusterpost of zorgcentrale. Dit is bijvoorbeeld het geval bij minder zelfredzame personen, bij personen die onder dwang zijn ingesloten of bij het vluchten van grote hoeveelheden mensen. Het ontruimingssignaal zal soms een luid alarm, soms een stil alarm of een combinatie van beide moeten zijn.

Meer Informatie?

ALLE ARTKELEN   NEEM CONTACT OP