Brandmeld Installaties - Akugo Branddetectie en Brandbeveiliging

Brandmeld- en ontruimingsinstallaties kunnen van levensbelang zijn! Een goed brandmeldsysteem geeft een gevoel van veiligheid en zorgt tijdens brand voor bescherming, en dat geeft rust. Het doel van een brandmeld- en ontruimingsinstallatie is...
Lees verder >

Blus Installaties - Akugo Branddetectie en Brandbeveiliging

Blusgasinstallaties kunnen worden toegepast op locaties waar water en andere blusmiddelen veel schade opleveren of waar andere typen brandblusinstallaties niet kunnen worden toegepast. Water als blusmiddel bijvoorbeeld...
Lees verder >

Noodverlichting & -signalering - Akugo Branddetectie en Brandbeveiliging

Bij een noodverlichtingsinstallatie komen nogal wat regels en normen kijken. De Arbo-wet, het Bouwbesluit en de normbladen NEN-EN 1838 en NEN-EN 50172 zijn de basis voor ontwerp, aanleg en instandhouding van installaties...
Lees verder >

Engineering

Voor het ontwerpen van een brandmeld- en ontruimingsinstallatie zijn, behalve project-georiënteerde gegevens, kennis en vaardigheden noodzakelijk om...
Lees verder >

Certificering

De laatste jaren zijn er diverse ontwikkelingen geweest op het gebied van het certificeren van brandbeveiligingssystemen. Enerzijds had dit te maken met de toenemende...
Lees verder >

Onderhoud

Onderhoud is van wezenlijk belang om uw brandbeveiligingsinstallatie in goede staat te houden. Elke installatie heeft na verloop van tijd te maken met slijtage en veroudering...
Lees verder >

Ontruimingsplannen

Een ontruimingsplan van gebouwen moet worden opgesteld in het kader van het bouwbesluit in die gevallen dat in een gebouw een brandmeldinstallatie aanwezig is...
Lees verder >

Brandveiligheid | een integrale benadering

Integrale brandveiligheid van een bouwwerk wordt verkregen door een samenspel en juiste toepassing van verschillende brandbeveiligingsvoorzieningen...
Lees verder >

Bouwbesluit staat centraal

Bouwbesluit - Akugo Branddetectie en BrandbeveiligingHeeft u een bouwbesluit en heeft u daar vragen over? Wij helpen u graag met het maken van de juiste keuzes.

Voorschriften

Het gebruik van alle gebouwen moet voldoen aan die voorschriften, ook als er geen omgevingsvergunning brandveilig gebruik of gebruiksmelding nodig is.

Wie is verantwoordelijk?

De eisen uit het Bouwbesluit 2012 hebben rechtstreekse werking. Dat betekent dat daaraan bij het gebruik van het bouwwerk moet worden voldaan zonder dat de gemeente of brandweer daar eerst op moet wijzen. Wanneer niet aan deze eisen wordt voldaan, is de eigenaar/gebruiker in overtreding.


MEER INFORMATIE
Met welke partijen werken wij samen?
Samenwerking Architecten - Akugo Branddetectie en BrandbeveiligingArchitecten en Adviesbureas

Na een aantal rampzalige branden in de afgelopen jaren, zoals die in Volendam, Enschede en Schiphol-Oost, hebben de ministeries van BZK, ...
Lees verder >

Samenwerking Aannemers - Akugo Branddetectie en BrandbeveiligingAannemers en Installateurs

Na een aantal rampzalige branden in de afgelopen jaren, zoals die in Volendam, Enschede en Schiphol-Oost, hebben de ministeries van BZK, ...
Lees verder >

Samenwerking Facilitair Medewerkers - Akugo Branddetectie en BrandbeveiligingFacilitair Medewerkers

Na een aantal rampzalige branden in de afgelopen jaren, zoals die in Volendam, Enschede en Schiphol-Oost, hebben de ministeries van BZK, ...
Lees verder >